នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ក្រុមមេធាវី ខេមរិន្ទ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាន់ ហឿន , ខូវ ពេជ្រ , ធឹង​ ពុទ្ធារិទ្ធ , ឡឹង សាមុីឌី , សុង សុខលី , ព្រំ និមល ,
2 ការិយាល័យមេធាវី ច្បារមន រាជធានី​ភ្នំពេញ ម៉េង សុភារី ,
3 ការិយាល័យមេធាវី សិវៈ រាជធានី​ភ្នំពេញ ឈិត វិនា ,
4 ការិយាល័យមេធាវី ឡុង ថាម រាជធានី​ភ្នំពេញ
5 ការិយាល័យមេធាវី សូលីតា និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ លឹម សូលីតា ,
6 ការិយាល័យមេធាវី វី & ប៊ី រាជធានី​ភ្នំពេញ វ៉ាង ភក្តី ,
7 ការិយាល័យមេធាវី ក្តីសង្ឃឹមនៃយុត្តិធម៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ សៀម សុវណ្ណារ៉ា ,
8 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ហ្គ្រីនហ្គ្រូស រាជធានី​ភ្នំពេញ ឈួន បូរ៉េន ,
9 ការិយាល័យមេធាវី កច្ចាយនៈ រាជធានី​ភ្នំពេញ សូ សុវណ្ណារិទ្ធ ,
10 ការិយាល័យមេធាវី ចក្រី រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្រេង គឹមប៉ោ ,
11 ការិយាល័យមេធាវី អ៊ីង សុទ្ធី រាជធានី​ភ្នំពេញ អ៊ីង សុទ្ធី ,
12 ការិយាល័យមេធាវី អាយឡ ខេមបូឌា រាជធានី​ភ្នំពេញ ឡាយ វិច្ឆិកា ,
13 ការិយាល័យមេធាវី នឹម ស្រីអូន និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹម ស្រីអូន ,
14 ការិយាល័យមេធាវី ភាតរភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ អុល ប៊ុនធឿន ,
15 ការិយាល័យមេធាវី យុត្តាធិការ ខេត្តកណ្តាល ថូ សុគន្ធា ,
16 ការិយាល័យមេធាវីសាលា អន្តរជាតិ ប៊ុនផាន់ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ជា សារ៉ាវុទ្ធ ,
17 ក្រុមមេធាវី ខ្មែរ ខេ អិន ឌី រាជធានី​ភ្នំពេញ ណុន វ៉ាន់ណេត , ញឹប សុខឿន , ម៉ៅ សុជាតា , ហាក់ ស៊ីណា , ម៉ន ឧត្តម , កេត កុល , ធូ មណីរ័ត្ន , ឈឺន សុជាតិ , រឿន រ៉ុងអាន , ញឹប សត្យា , បូរ កញ្ញាបុត្រ , គីម លីហ៊ាង , ជាវ ថាវត្តី ,
18 ក្រុមមេធាវី អ អឹម អេស រាជធានី​ភ្នំពេញ នង រតនៈ ,
19 ក្រុមមេធាវី អាណាចក្រអ្នកច្បាប់ រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេង សេងហាក់ , ទ្រី ម៉ាណែត ,
20 ការិយាល័យមេធាវី អេប៊ីអិល រាជធានី​ភ្នំពេញ ខែម សុផាណា ,