នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ការិយាល័យមេធាវី រ៉ូយ៉ាល់កូដ រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា ងីង ,
2 ក្រុមមេធាវី សិទ្ធិតំណាង និងការពារ រាជធានី​ភ្នំពេញ ហេង សុធា ,
3 ការិយាល័យមេធាវី អេស.ស៊ី.អិល រាជធានី​ភ្នំពេញ សេង ឈុនលី ,
4 ក្រុមហ៊ុនមេធាវីសាខា វ័នហ្គោល ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ម៉ៃ ច័ន្ទសត្យា ,
5 ក្រុមមេធាវី ខេមរិន្ទ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាន់ ហឿន , ខូវ ពេជ្រ , ធឹង​ ពុទ្ធារិទ្ធ , ឡឹង សាមុីឌី ,
6 ការិយាល័យមេធាវី ច្បារមន រាជធានី​ភ្នំពេញ ម៉េង សុភារី ,
7 ការិយាល័យមេធាវី សិវៈ រាជធានី​ភ្នំពេញ ឈិត វិនា ,
8 ការិយាល័យមេធាវី ឡុង ថាម រាជធានី​ភ្នំពេញ សួន គឹមឈៀវ ,
9 ការិយាល័យមេធាវី សូលីតា និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ លឹម សូលីតា ,
10 ការិយាល័យមេធាវី វី & ប៊ី រាជធានី​ភ្នំពេញ វ៉ាង ភក្តី ,
11 ការិយាល័យមេធាវី ក្តីសង្ឃឹមនៃយុត្តិធម៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ សៀម សុវណ្ណារ៉ា ,
12 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ហ្គ្រីនហ្គ្រូស រាជធានី​ភ្នំពេញ ឈួន បូរ៉េន ,
13 ការិយាល័យមេធាវី កច្ចាយនៈ រាជធានី​ភ្នំពេញ សូ សុវណ្ណារិទ្ធ ,
14 ការិយាល័យមេធាវី ចក្រី រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្រេង គឹមប៉ោ ,
15 ការិយាល័យមេធាវី អ៊ីង សុទ្ធី រាជធានី​ភ្នំពេញ អ៊ីង សុទ្ធី ,
16 ការិយាល័យមេធាវី អាយឡ ខេមបូឌា រាជធានី​ភ្នំពេញ ឡាយ វិច្ឆិកា ,
17 ការិយាល័យមេធាវី នឹម ស្រីអូន និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹម ស្រីអូន ,
18 ការិយាល័យមេធាវី ភាតរភាព ខេត្តកណ្តាល អុល ប៊ុនធឿន ,
19 ការិយាល័យមេធាវី យុត្តាធិការ ខេត្តកណ្តាល ថូ សុគន្ធា ,
20 ការិយាល័យមេធាវីសាលា អន្តរជាតិ ប៊ុនផាន់ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ជា សារ៉ាវុទ្ធ ,