នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ក្រុមមេធាវី ដំណាក់យុត្តក្រឹត្យ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ម៉ឹន មួយអ៊ីម ,
2 ក្រុមមេធាវី ស៊ី អេសអ៊ិន ខេត្ត​សៀមរាប ជា សុកនួន ,
3 ការិយាល័យមេធាវី សភា រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា រដ្ឋសាវុន ,
4 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ជ័យឥន្រ្ទ រាជធានី​ភ្នំពេញ អ៊ិត ចន្ថា , ឆេង ម៉េងហុក , បុល ដារ៉ូ ,
5 ការិយាល័យមេធាវី ឡុង ស៊ិនណាផា រាជធានី​ភ្នំពេញ ឡុង ស៊ិនណាផា ,
6 ការិយាល័យមេធាវី ហ៊ីលហៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ ហ៊ុយ ម៉ាំង , ចាន់ សុម៉ារា , ហ៊ុយ ហេងលី ,
7 ការិយាល័យមេធាវី ជយានុភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ ស៊ី សត្យា ,
8 ការិយាល័យមេធាវី យុត្តការ រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៉ុម ទូច ,
9 ការិយាល័យមេធាវី តែ និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ តែ មុយគីម ,
10 ការិយាល័យមេធាវី ហង្ស សាយ័ន្ត និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ ហង្ស សាយ័ន្ត ,
11 ក្រុមមេធាវីសាខា អ៊ីនធឺខុនធីណែនថល ខេត្តកណ្តាល សំ ចរិយា ,
12 ក្រុមមេធាវីសាខា ការពារសិទ្ធិ ខេត្ត​បាត់ដំបង យ៉ើ អ៊ាន់ ,
13 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ខេ អេច អេស & ផាតនើ រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៊ុន បញ្ញា , មាស សុវណ្ណ , ហែម លឹមស៊្រុន ,
14 ក្រុមមេធាវី ឃឹង សុជាថា ខេត្ត​សៀមរាប ឃឹង សុជាថា , ស្រី យូរ៉ា ,
15 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី លឹម, អាន & សាអ៊ឹម រាជធានី​ភ្នំពេញ លឹម សំណាង , អាន សុវឌ្ឍនា , សាអ៊ឹម ណាផាន់នីយ ,
16 ការិយាល័យមេធាវី អ៊ី សារី រាជធានី​ភ្នំពេញ អ៊ី សារី ,
17 ការិយាល័យមេធាវី ភី.ស៊ី.ប៊ី រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រំ ចាន់បរមី ,
18 ការិយាល័យមេធាវី សមន្ថា ឃីដត៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ យ៉ែម សមន្ថា ,
19 ការិយាល័យមេធាវី ឌី & ភី រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៉ាន់ តារា ,
20 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី អ៊ីនហ្វីនីធី រាជធានី​ភ្នំពេញ ហ៊ត អ៊ាងហុង , លាង សុវណ្ណារ៉ា , ព្រីង ស៊ីណា ,