នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ការិយាល័យមេធាវី ព្រះចន្ទ ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ ធឿន សុផល , សុត កុសល , សុក វឌ្ឍណែត ,
2 ក្រុមមេធាវី អិន ៣ ហឺរ៉ាយហ្សិន រាជធានី​ភ្នំពេញ អិន វ៉ានឈាន , លន់ បញ្ញា , បុល សាន់នីត្តា ,
3 ការិយាល័យ​មេធាវី អេស អេន ស៊ី រាជធានី​ភ្នំពេញ ង៉ាន់ ចិន្តា , ចាន់ ស្អាត ,
4 ការិយាល័យ​មេធាវី ខ្មែរលិកស៍ លេហ្គាល សូលូហ្សិន រាជធានី​ភ្នំពេញ គង់ ផល្លៈ , ថោង អុល , នៅ ផាន់ណា , ប៉ាល់ ពេជ្រចរិយា ,
5 ការិយាល័យមេធាវី បញ្ញវន្តខ្មែរ រាជធានី​ភ្នំពេញ ទ្រី សំរស់ , តាំង សុភ័ក្រ្ត ,
6 ការិយាល័យមេធាវី ចុង បុទុម ខេត្ត​កំពង់ចាម ចុង​​ បុទុម , ម៉ោញ ស៊ុន ,
7 ការិយាល័យ​មេធាវី ទី សុខា ខេត្ត​បាត់ដំបង ទី សុខា ,
8 ការិយាល័យ​មេធាវី សុខ មនោរម្យ រាជធានី​ភ្នំពេញ
9 ការិយាល័យ​មេធាវី គា ឆាយ រាជធានី​ភ្នំពេញ គា​ ឆាយ ,
10 ការិយាល័យ​មេធាវី សុក ស៊ីផាន់ណា និង សហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ ណយ សុផារី ,
11 ក្រុម​មេធាវី អេច. អឹម. អិល & ខន់សាល់ថិន រាជធានី​ភ្នំពេញ ម៉ៅ សំវុទ្ធារី , កង លាប , អ៊ឹងអ៊ុយ បូនិជ្ជ , អ៊ុកសាវុធ សវនា ,
12 ការិយាល័យមេធាវី ភី អេ អិល និង សហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៉ាល់ ចន្ទតារា ,
13 ការិយាល័យ​មេធាវី ពិសី ពិដោ រាជធានី​ភ្នំពេញ វ៉ា ពិសី , វិសិដ្ឋ មង្គល ,
14 ការិយាល័យ​មេធាវី គង់ រ៉ាឌី រាជធានី​ភ្នំពេញ គង់ ហេង , គង់ រ៉ាឌី ,
15 ក្រុម​មេធាវី ហ៊ុយ ម៉ាំង ខេត្ត​កំពង់ធំ
16 ការិយាល័យ​មេធាវី លី កុសល (ល.ក.ស) រាជធានី​ភ្នំពេញ លី កុសល , ចាន់ វន្នី , ឡុង តារា , ឡុង លីដា ,
17 ការិយាល័យមេធាវី ភ្នំពេញ កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ គឹម លីឡា , គី ប៊ុនទ្រាន , គឹម កញ្ចនា , មុំ សុខចារ , សាន ផល្លី , ង៉ែត ស៊ីណាត ,
18 ការិយាល័យ​មេធាវី ជាតិ សុខា រាជធានី​ភ្នំពេញ ជាតិ សុខា ,
19 ការិយាល័យ​មេធាវី ឈីវ ថេង រាជធានី​ភ្នំពេញ ឈីវ ថេង ,
20 ក្រុមមេធាវី ​ព្រះវិហារ រាជធានី​ភ្នំពេញ